Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatów

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo,

Dobiega  końca kolejny rok świadczenia pomocy w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Podobnie jak w roku ubiegłym, ORA w Opolu planuje przeprowadzić losowanie kandydatów do świadczenia pomocy prawnej, rozpoczynając alfabetycznie od powiatu brzeskiego.

Po poczynieniu szczegółowych ustaleń ze Starostami prześlemy Państwu szczegółowe informacje, w szczególności dotyczące oczekiwań powiatów związanych z ramami czasowymi świadczonej pomocy prawnej oraz ilością i usytuowaniem punktów gdzie pomoc będzie świadczona.

Dysponując pełną wiedzą dotyczącą warunków które winni spełnić adwokaci, poprosimy Członków Izby Adwokackiej w Opolu o przesłanie deklaracji dotyczącej gotowości udzielania pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym brzmieniem ustawy.

 

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
adw. Marian A. Jagielski