Wicedziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
adw. Łukasz Wójcik