Lista Mediatorów Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Opolu

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

 

W związku z licznymi pytaniami związanymi z Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Opolu informujemy, iż do końca lutego b.r. przyjmujemy wnioski o wpisy na listę mediatorów Centrum.

Inicjatywa powołania Centrum pochodzi od adwokatów – mediatorów, którzy dostrzegają potrzebę nie tylko upowszechniania idei mediacji, ale też wprowadzenia jej do codziennej praktyki wykonywania zawodu adwokata.

Najważniejszymi celami i zadaniami działania Centrum jest m.in. prowadzenie listy mediatorów, rozwiązywanie sporów w drodze mediacji, nawiązywanie współpracy z sądami powszechnymi w celu rozwiązywania sporów poprzez mediację, ale też wspieranie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Na listę mediatorów Centrum może być wpisany każdy adwokat, ale też aplikant adwokacki, który wykaże się ukończeniem podstawowego kursu dla mediatora.

Wpis związany jest z koniecznością wypełnienia odpowiedniego wniosku, który może zostać wysłany elektronicznie jako skan.

wpis na liste

 

W razie pytań związanych z działalnością Centrum prosimy o kontakt:

 

Prezes Pani Mecenas Aneta Gibek – Wiśniewska (tel. 512 113 565)
Wiceprezes Pan Mecenas Roman Gładysz (tel. 796 301 353)

Członkowie:

Pani Mecenas Agnieszka Adamczyk – Schönfelder (tel. 604 324 589)
Pani Mecenas Irena Malinowska (tel. 792 874 746)

 

 

Prosimy też o wyrażanie pomysłów na przyszłe działania Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Opolu.

 

Z poważaniem,

Adw. Aneta Gibek-Wiśniewska

Adw. Roman Gładysz

Adw. Agnieszka Adamczyk- Schönfelder

Adw. Irena Malinowska