Konferencja w Kamieniu Śląskim Medyczno – Prawne Aspekty Terapii Daremnej

Dodano: Kategorie: ,

W dniach 12 – 14 kwietnia 2018 r. na Zamku w Kamieniu Śląskim odbyła się pod honorowym patronatem W-ce Wojewody Opolskiej Pani Violetty Porowskiej konferencja Dolnośląsko – Opolskiej Szkoły Ordynatorów Anastezjologii i Intensywnej Terapii zatytułowana Medyczno- Prawne Aspekty Terapii Daremnej, na której Izbę Adwokacką w Opolu reprezentował Dziekan adw. Marian Jagielski. Spotkanie to pokazało jak trudnym tematem jest zaprzestanie terapii daremnej zwłaszcza u pacjentów pozbawionych możliwości świadomego składania oświadczeń woli i to zarówno w aspekcie moralnym jak i prawnym.