KOMUNIKAT W SPRAWIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w z. z wprowadzeniem STANU EPIDEMII

Dodano: Kategorie: ,

Członkowie Izby Adwokackiej w Opolu,

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu ,wobec zagrożenia epidemicznego , informuję, iż w zakresie organizowania przez ORA w Opolu samorządowego obowiązku doskonalenia zawodowego, dopuszczona została możliwość jego realizacji on-line , za pośrednictwem platformy internetowej IDEA. Korzystanie z tej formy doskonalenia w obecnych okolicznościach jest nieodpłatne. Do czasu ustania stanu epidemii, ORA w Opolu rekomenduje skorzystanie z powyższej formy doskonalenia zawodowego . W załączeniu stosowne pismo Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA precyzujące sposób dostępu i zasady korzystania z zasobów tematycznych  IDEA .

 

KDZ z 23 marca 2020 r.

 

W imieniu ORA

Adwokat Cezary Goryszewski
Wicedziekan ORA w Opolu
Kierownik Szkolenia Aplikantów
i Doskonalenia Zawodowego Adwokatów
Izby Adwokackiej w Opolu