KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH PIERWSZEGO ROKU

Dodano: Kategorie: ,

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH PIERWSZEGO ROKU

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz § 14 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej – przyjętego uchwałą nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r., ze zmianami – tekst jednolity obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 31 stycznia 2017 r. – uchwała nr 5/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 r. w dniu 3 czerwca 2020 roku podjęła uchwałę w przedmiocie sprawdzianu z prawa o ustroju sądów i prokuratur, prawo  o adwokaturze, historii samorządu adwokackiego, warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki dla aplikantów adwokackich pierwszego roku Izby Adwokackiej w Opolu,

który zostanie przeprowadzony w dniu 6 lipca 2020 r. od godz. 9:00.

Sprawdzian odbędzie się w sali wykładowej w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej   w Opolu przy ulicy Dwernickiego 1/1 z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych: kontrola temperatury przed wejściem do siedziby ORA w Opolu, dezynfekcja rąk, obowiązkowe maseczki zakrywające usta i nos.

Termin poprawkowy w/w sprawdzianu został ustalony na dzień 28 lipca 2020 r.

W skład komisji ds. przeprowadzenia sprawdzianu wchodzą:
– adw. Marian A. Jagielski – Przewodniczący Komisji
– adw. Tomasz Sak – Członek Komisji
– adw. Seweryn Plebanek – Członek Komisji
– adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz – Zastępca Członka Komisji.

W uzgodnieniu ze starościną pierwszego roku  sprawdzian obywać się będzie z podziałem na  trzyosobowe grupy aplikantów adwokackich.

O wynikach sprawdzianu komisja poinformuje aplikantów w drodze wideokonferencji (Skype) o godz. 15:00 w dniu sprawdzianu.

 

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu

adw. Marian A. Jagielski