Kobiety Adwokat na cenzurowanym

Dodano: Kategorie: ,

Z przekazuję Państwu do wiadomości komunikat Naczelnej Rady Adwokackiej, który otrzymałem w związku ze wzmożonymi kontrolami ZUS działalności gospodarczej Pań Adwokat.

 

Szanowna Pani Dziekan, Szanowny Panie Dziekanie,

Biuro prasowe NRA otrzymało pytanie od dziennikarza, czy ZUS prowadzi zmasowane kontrole Pań adwokat, które założyły działalność gospodarczą, a później zaszły w ciążę. Według dziennikarza ZUS miałby wstrzymywać wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich, uznając, że założyły działalność tylko po to, aby pobierać później świadczenia.

Na prośbę adw. Jacka Treli, prezesa NRA, zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi czy w Państwa izbach mają miejsce częstsze kontrole Pań adwokat znajdujących się na zasiłkach macierzyńskich oraz przesłanie informacji do biura prasowego NRA.

NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul.
Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

tel. +48 22 505 25 27, e-mail: press@nra.pl

 

W ślad za powyższym komunikatem proszę o informowanie ORA w Opolu o ewentualnych kontrolach ZUS, które spotkały Panie Adwokat.

 

Dziekan ORA Opole

Adw. Marian A. Jagielski