"JEDYNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŻYCIU JEST ZŁE NASTAWIENIE"

Dodano: Kategorie: ,

„JEDYNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŻYCIU JEST ZŁE NASTAWIENIE.”

Pod takim hasłem odbył się 14 marca w Kędzierzynie-Koźlu III Festiwal Praw Człowieka. Uczestniczymy w tym wspaniałym wydarzeniu od samego początku.

Młodzież z całego Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (od przedszkoli po licea!) tym razem tańczyła, śpiewała, grała, nagrywała filmy i malowała w pełni świadomie nawiązując do tematyki praw osób niepełnosprawnych.

Na sali obecni byli najważniejsi przedstawiciele władz samorządowych Opolszczyzny (Pan Marszałek Andrzej Buła) oraz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (Pan Wicestarosta Józef Gisman). Władzę sądowniczą reprezentowała Pani Sędzia Anna Korwin-Piotrowska z Sądu Okręgowego w Opolu. W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich stawiła się Pełnomocniczka Terenowa RPO we Wrocławiu Pani Katarzyna Sobańska-Laskowska, natomiast Amnesty International Polska reprezentowała Pani Anna Kulikowska – menadżerka do spraw Programowych i Edukacji Praw Człowieka. Mecenas  Andrzej Sieradzki reprezentował Okręgową Radę Adwokacką w Opolu. Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej reprezentował adwokat Jacek Różycki. Wszystkie w/w instytucje objęły Festiwal swoim patronatem.

Podsumowując III Festiwal mecenas Różycki nade wszystko podziękował młodym ludziom – za wzruszenie. Powiedział także, że nie sposób przecenić znaczenia tej pięknej edukacyjnej inicjatywy i wyraził przekonanie, że popularyzacja takich wydarzeń pomoże dodać odwagi wszystkim innym nauczycielkom i nauczycielom w naszym kraju. Z pewnością bowiem tematyka prawnoczłowiecza stanowi pasję niejednej takiej osoby. Wystarczy zatem okazać im zainteresowanie i wsparcie.”

 

adw. Jacek Różycki