Izbowy Konkurs Krasomówczy

Dodano: Kategorie: ,

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w Opolu odbył się Izbowy Konkurs Krasomówczy aplikantów adwokackich  Izby Adwokackiej w Opolu.

Jury w składzie:
Przewodniczący: adw. Cezary Goryszewski
Członkowie:  adw. Seweryn Plebanek oraz adw. Mateusz Tuński

wysłuchało przemówień – na podstawie kazusów przydzielonych w dniu 28 marca 2019r.,
w drodze losowania uczestnikom konkursu – następujących aplikantów adwokackich:

L.P. KAZUS

Kolejność wystąpień

ROLE PROCESOWE
1  

Kazus karny nr 3

Michał Nowak ( prokurator)

Michał Kowalczyk (obrońca)

2  

Kazus cywilny nr 3

Sandra Gąsior (powód)

Melania Kessler (pozwany)

3  

Kazus karny nr 1

Michał Witos (prokurator)

Maciej Tyła (obrońca)

4  

Kazus cywilny nr 1

Agnieszka Paluszczak (powód)

Piotr Ścibor (pozwany)

5  

Kazus cywilny nr 2

Michał Zagórski (powód)

Dawid Czok (pozwany)

6  

Kazus karny nr 4

Agata Jończyk (prokurator)

Kamil Suszniak (obrońca)

7  

Kazus karny nr 2

Katarzyna Bujak (prokurator)

Anita Klimas (obrońca)

 

Po wysłuchaniu wystąpień jury wyłoniło zwycięzców w osobach:

1 miejsce – aplikant adwokacki  Dawid Czok
patron: adw. Aneta Grzegorzek-Turczyńska

2 miejsce – aplikant adwokacki  Kamil Suszniak
patron: adw. Marian Jagielski

3 miejsce – aplikant adwokacki  Anita Klimas
patron: adw. Grzegorz Stasikiewicz

Aplikanci adwokaccy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce wezmą udział w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym grupującym zwycięzców konkursów izbowych izb adwokackich
w Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu, Wałbrzychu i Wrocławiu.

 

Adwokat Cezary Goryszewski

Wicedziekan ORA w Opolu
Kierownik Szkolenia Aplikantów