Szanowni Państwo,

Przekazujemy informację, dotyczącą poszerzenia zakresu działania Sądu Okręgowego w Opolu z dniem 26 maja 2020 roku.

 

” Z dniem 26 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Opolu poszerza zakres działania, wobec czego ustalone zostały następujące zasady funkcjonowania: 

 1. Biuro Obsługi Interesanta
  – czynne od 8:00 – 15:00
  Uprasza się interesantów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Opolu, zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki oraz o ewentualne zasięganie informacji drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Czytelnia akt Sądu Okręgowego w Opolu
  – czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00

  • Akta do czytania należy zamawiać WYŁĄCZNIE telefonicznie – 77 54 18 105 z podaniem ilości spraw oraz przewidywanego czasu potrzebnego do zapoznania się z aktami, celem rezerwacji stanowiska oraz przeprowadzeniu dezynfekcji po każdym interesancie.
  • Zawiesza się możliwość zamawiania akt drogą mailową oraz bezpośrednio w Czytelni akt.
  • Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Czytelni do 3 osób, w tym 1 osoba do odsłuchu e-protokołu, z zaleceniem korzystania z własnych słuchawek.
  • Po każdorazowym korzystaniu ze stanowiska w Czytelni będzie przeprowadzana dezynfekcja. 
 3. Kasa – czynna od 9:00 do 15:00, z przerwą, od 12:00  do 12:15
  Płatności można również dokonać w formie bezgotówkowej (przelewem) lub za pomocą systemu e-płatności https://oplaty.ms.gov.pl
 4. Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego
  Punkt Informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.Punkt Informacyjny KRK obsługuje interesantów WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU. Do budynku Sądu w celu uzyskania zaświadczenia z KRK wpuszczani są tylko interesanci umówieni na konkretną godzinę. Umówienia można dokonać dzwoniąc pod numer telefonu 77 54 19 510Informujemy, że nadal można składać wnioski o wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną https://ekrk.ms.gov.pl/ep-webJednocześnie informujemy, że w sekretariatach wydziałów nie odbywa się bezpośrednia obsługa interesantów. Wszelkie czynności realizowane są przez Biuro Obsługi Interesanta, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaleca się wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresów e-mail, e-PUAP oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

  Informujemy ponadto, że przestrzegane będą wszelkie zasady higieny, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.”

 

Biuro ORA w Opolu