Inauguracja projektu Fundacji Mediato "Siłą jest dialog - słowa w sercu"

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo,

14 grudnia b.r. w siedzibie Fundacji Mediatio w Opolu rozpoczęto innowacyjny w skali kraju projekt, którego celem jest promowanie idei dialogu oraz bezpłatnej możliwości skorzystania z mediacji.
Główny pomysłodawca przedsięwzięcia adw. Aneta Gibek-Wiśniewska wraz z współpracownikami pragną w szczególny sposób wskazać, iż mediacja jest subtelnym rozwiązaniem różnych problemów, konfliktów i sporów.
Mediacja jest alternatywnym i dobrowolnym w stosunku do postępowania sądowego sposobem rozwiązywania sporów, w którym strony z udziałem bezstronnego i neutralnego w procesie dialogu mediatora wypracowują wzajemnie akceptowane porozumienie.

Projekt będzie trwał do 14 maja, jednak jeżeli będzie cieszył się dużą popularnością, Fundacja przewiduje jego przedłużenie. Mediacje będą odbywać się w salach mediacyjnych w siedzibie Fundacji przy ulicy Kępskiej 7 w Opolu.

Przez trzy miesiące w każdym tygodniu przedstawiciele Fundacji odwiedzą kolejny powiat opolski, by rozmawiać o akcji.
Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza akcja, która jest dedykowana podmiotom gospodarczym.

Zasięg projektu jest regionalny i dedykowany jest rodzinom oraz przedsiębiorcom z całego województwa.
W projekcie bierze udział kilkunastu mediatorów z województwa opolskiego, wśród nich są również adwokaci – Członkowie Izby Adwokackiej w Opolu.
Zainteresowani projektem znajdą więcej informacji na stronie Fundacji Mediatio.

W inauguracji projektu wziął udział Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu adw. Marian Jagielski, który objął patronatem honorowym inicjatywę Fundacji. Podczas swojego wystąpienia pan Dziekan podkreślił rolę i wagę wypowiadanych słów, zwrócił uwagę na wartość dobrego twórczego dialogu oraz wskazał niebezpieczeństwa wnikające z braku komunikacji. Dziekan odniósł się również do minionych wydarzeń w Gdańsku, których byliśmy świadkami. W paru słowach wskazał zagrożenia które wprost wynikają ze złej woli oraz szeroko rozumianego podziału. Mediacja to szansa dla wszystkich, również dla podmiotów gospodarczych na wyciszenie emocji oraz osiągniecie konsensusu.

Za wsparcie okazane Fundacji, Dziekan adw. Marian Jagielski został wyróżniony tytułem „Architekt dialogu”.

Sekretariat ORA w Opolu