II Kongres Prawników Polskich w Poznaniu

Dodano: Kategorie: ,

Pierwszego czerwca w Poznaniu odbył się II Kongres Prawników Polskich w Poznaniu.

Kongres otworzyli jego gospodarze – Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela i Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych Maciej Bobrowicz. Słuchała ich wypełniona tłumnie sala – na publiczności było około 800 osób. Prawników z całej Polski przywitał następnie w Poznaniu Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. Z zaproszonych gości głos zabrała I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Na Kongresie wystąpił też gość specjalny – turecki sędzia Yavuz Aydin, wyrzucony z własnego kraju, uchodźca. Opowiedział o tym, jak tamtejsza władza krok po kroku zlikwidowała niezależny wymiar sprawiedliwości. Symbolem tych działań stał się sędzia Murat Arslan, którego skazano na 10 lat więzienia. Kiedy sędzia Yawuz Aydin zakończył swoje wystąpienie, cała kilkusetosobowa publiczność wstała i długimi oklaskami wyraziła swoją solidarność z tureckimi koleżankami i kolegami.

Podczas trzech paneli dyskusyjnych przedstawiciele wszystkich samorządów prawniczych dyskutowali o polskiej praworządności, współczesnej roli prawnika, a także, ściśle związanej z powyższymi, etyce naszych wolnych zawodów. Rozmawiano też o palącym problemie mowy nienawiści, a wśród dyskutantów głos zabrał wówczas Piotr Adamowicz, brat zamordowanego w styczniu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wśród kongresowych panelistów znaleźli się najznamienitsi przedstawiciele władzy sądowniczej, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni.

Podczas obrad zaprezentowane zostały również propozycje zmian w prawie, nad którymi pracowała społeczna komisja kodyfikacyjna powołana dwa lata temu, w 2017 roku, podczas I Kongresu Prawników Polskich w Katowicach.

Na Kongresie byli obecni członkowie naszej Izby adw. Katarzyna Danielewicz oraz adw. Łukasz Budziński. Opolską Radę Adwokacką reprezentował adw. Jacek Różycki.

Zastępca Sekretarza Okręgowej  Rady Adwokackiej w Opolu
adw. Jacek Różycki