Cyfryzacja obiegu korespondencji

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

 

w związku z trwającymi w Ministerstwie Sprawiedliwości pracami nad cyfryzacją obiegu korespondencji sądowej, proszę Państwa o rozważenie podjęcia działań celem przygotowania się do ewentualnych zmian, w szczególności pozyskania narzędzi umożliwiających załatwianie spraw drogą elektroniczną poprzez m.in. wyrobienie:

– Profilu Zaufanego,

– kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub

– dowodu osobistego z tzw. warstwą elektroniczną.

 

Przypominam również o wadze wdrożenia kompleksowego zabezpieczenia danych przetwarzanych w kancelariach adwokackich poprzez m.in.:

– zabezpieczenie urządzeń i kont poszczególnych użytkowników hasłem,

– stosowanie pełnego szyfrowania dysku oraz urządzeń mobilnych,

– stosowanie programów antywirusowych,

– bieżące wykonywanie aktualizacji oprogramowania,

– tworzenie kopii zapasowych (bezpieczeństwa),

– zabezpieczanie plików przesyłanych drogą elektroniczną.

 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

 

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
adw. Marian A. Jagielski