Aplikacja adwokacka - zajęcia w roku 2021

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo Aplikanci Adwokaccy,

publikujemy plany zajęć  aplikantów adwokackich Izby Opolskiej I, II i III roku  na rok szkoleniowy 2021:

I rok aplikacji adwokackiej 2021

II rok aplikacji adwokackiej 2021

III rok aplikacji adwokackiej 2021

 

 oraz

Ramowy program szkolenia  Ramowy program szkolenia

Rozporządzenie MS z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką.

Roz. MS 14.12.2020 w sprawie wysokości opłaty rocznej za apl. adwokacką

 

Biuro ORA w Opolu