Adwokat Agnieszka Staszków-Bularz wyróżniona w konkursie Kobieta Adwokatury 2017

Dodano: Kategorie: ,

Laureatką konkursu Kobieta Adwokatury 2017 została  adw. Paulina Kieszkowska-Knapik.
Kapituła wyróżniła też trzy inne adwokatki: Natalię Klimę-Piotrowską, Marcjannę Katarzynę Dębską-Koniecek oraz Agnieszkę Staszków-Bularz.

Uroczystość wręczania nagród w konkursie Kobieta Adwokatury 2017 miała miejsce 8 marca w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.

Nagroda została przyznana po raz pierwszy, by wyróżnić adwokatki, które odniosły sukces w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, wykazały się zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, jak również aktywnością na polu społecznym czy naukowym.

Skład Kapituły Konkursowej przedstawiał się następująco: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca, adw. Anna Bogucka-Skowrońska, adw. Marta Tomkiewicz, adw. Karolina Kuszlewicz, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, dr Sylwia Spurek, zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, dr Krzysztof Śmiszek, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Mecenas Agnieszka Staszków-Bularz, jest adwokatem Izby Adwokackiej w Opolu od 2014 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Jest przewodniczącą Koła Obrońców Praw Zwierząt przy ORA w Opolu. Na mocy porozumienia z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Opolu i Fundacją „Azyl Nadziei” dla Zwierząt potrzebujących pomocy w Opolu, pani mecenas świadczy doraźną pomoc prawną pro bono tym podmiotom w celu uzyskania przez nie funduszy na działalność statutową, a także reprezentuje je w toku postępowań przygotowawczych i sądowych w sprawach karnych o naruszenie praw zwierząt.

Pani Mecenas doradza też pro bono osobom niepełnosprawnym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Za swoją działalność została w 2015 roku uhonorowana statuetką dla kobiet niepełnosprawnych działających na rzecz środowiska lokalnego w kategorii życie zawodowe „Lady D im. Krystyny Bochenek”.

Adw. Staszków-Bularz angażuje się także w prace samorządu adwokackiego, wspiera projekty edukacyjne, integracyjne i prowadzi stronę facebookową Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu.

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu oraz Koleżanek i Kolegów Adwokatów serdecznie gratulujemy Pani Mecenas zdobytego wyróżnienia.