Porozumienia o współpracy pomiędzy ORA w Opolu a Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami i Fundacją Azyl Nadziei

Miło nam poinformować, iż z inicjatywy Koła Obrońców Praw Zwierząt, działającego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, dnia 29 maja 2017 r. zostały podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy Okręgową Radą Adwokacką w Opolu, a Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu i Fundacją „Azyl Nadziei” dla Zwierząt Potrzebujących Pomocy w Opolu. W ramach porozumienia, wolontariusze – członkowie opolskiej Izby Adwokackiej, będą pro bono świadczyć doraźną pomoc prawą tym podmiotom w celu uzyskania przez nie funduszy na działalność statutową, a także będą reprezentować podmioty w toku postępowań przygotowawczych i sądowych w sprawach karnych w przedmiocie naruszenia praw zwierząt.

Zapraszamy kolegów i koleżanki adwokatów i aplikantów adwokackich chętnych do wspierania tejże inicjatywy o zgłaszanie się do Przewodniczącej Koła Obrońców Praw Zwierząt – adw. Agnieszki Staszków-Bularz.

Przewodnicząca Koła Obrońców Praw Zwierząt
adw. Agnieszka Staszków-Bularz

DSC_0128 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0155 DSC_0118