Powołano sekcje tematyczne przy ORA w Opolu

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2017 roku podjęła uchwały o powołaniu przy ORA w Opolu sekcji tematycznych tj. :

– Sekcja Prawa Rodzinnego i Edukacji Prawnej, przewodniczącą została adw. Ewa Łukomska-Boroń,

– Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego, przewodniczącym został adw. Łukasz Budziński,

– Sekcja Prawa i Postępowania Cywilnego, przewodniczącą została adw. Agnieszka Szot,

– Sekcja Procesu Inwestycyjnego, przewodniczącym został adw. Tomasz Zapotoczny.

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu  powołała również Koordynatora ds. Sekcji Tematycznych przy ORA w Opolu w osobie adw. Amelii Zembaczyńskiej.

Jednocześnie w imieniu ORA w Opolu proszę osoby chętne do pracy w powołanych sekcjach o zgłaszanie się do Pani mecenas Amelii Zembaczyńskiej.

Dziekan ORA w Opolu
adw. Marian Jagielski